Zajęcia dodatkowe
Glottodydaktyka
 

Nauka czytania i pisania to wyzwanie, któremu ? prędzej czy
później ? będzie musiał stawić czoła każdy przedszkolak. Dlatego, żeby pomóc Naszym Podopiecznym ofertę zajęć dodatkowych wzbogaciliśmy zajęciami z glottodydaktyki. 

 

Glottodydaktyka to innowacyjna metoda pozwalająca przygotować dzieci
w wieku przedszkolnym, a nawet młodsze do efektywnej nauki czytania
i pisania. Glottodydaktyka opiera się na trzech zasadach:
 

Glottodydaktyka to innowacyjna metoda pozwalająca przygotować dzieci
w wieku przedszkolnym, a nawet młodsze do efektywnej nauki czytania
i pisania. Glottodydaktyka opiera się na trzech zasadach:
 

Zasada nr 1.
Nauka powinna wychodzić od języka mówionego, a nie pisanego.
 

Zasada nr 2. 
Zabawy doskonalące mowę powinny być świadomie wprowadzane już od najmłodszej grupy przedszkolnej.
 

Zasada nr 3.
Czas przygotowania do nauki czytania i pisania powinien być wydłużony do maksimum, zaś czas niezbędny do opanowania zdolności płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem skrócony do minimum.
 

W Przedszkolu ABC dzieci uczą się poprzez zabawę, m.in. klockami LOGE. Nasi Podopieczni poznają cały alfabet, uczą się liter pisanych i drukowanych. Dzieci poznają również świat głosek oraz zależności między głoskami a literami. Dbamy o to, żeby podczas zabawy Dzieci przyswoiły poprawne nazwy liter.

Zabawy oferowane w ramach zajęć z glottodydaktyki skutecznie przeciwdziałają rozwojowi dyslekcji wśród dzieci i uczą płynnego czytania ze zrozumieniem.