Zapewniamy Opiekę
Psychologa
 

Anna Arciuch
 

Psycholog ze specjalnością w zakresie społecznej psychologii klinicznej, terapeuta Solution Focused Brief Therapy. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Współpracuje z placówkami oświatowymi. Prowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej, rodziców oraz warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci. Ponadto w naszym przedszkolu Pani Anna prowadzi obserwację i diagnozę potrzeb, problemów i zasobów naszych podopiecznych. Wspólnie z personelem przedszkolnym buduje rozwiązania
i narzędzia wspierające optymalny rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych
i poznawczych naszych dzieci.